in

ยา แต้ม สิว อักเสบ 4ข้อต้องรู้ก่อนใช้Benzac,Enzoxid รักษาสิวอักเสบ และสิวอุดตัน | หมอยาพาคุย

ด่วน ราคาพิเศษ คลิกที่นี่

4ข้อต้องรู้ก่อนใช้Benzac,Enzoxid รักษาสิวอักเสบ และสิวอุดตัน | หมอยาพาคุย
ยา แต้ม สิว อักเสบ

ยาทารักษาสิว Benzac หรือ Enzoxid5

เป็นยาทารักษาสิวที่นิยมใช้ เพื่อรักษาสิวอักเสบ และสิวอุดตัน

มีตัวยาสำคัญ คือ Benzoyl peroxide ความแรง 2.5% และ 5%

วิธีใช้ คือ ให้ทาก่อนล้างหน้า ทิ้งไว้นาน 5-15นาที แล้วล้างออก วันละ 1-2 ครั้ง

ก่อนจะเริ่มใช้ ไปฟัง 4 ข้อต้องรู้ก่อนใช้ยาBenzac หรือEnzoxidกันค่ะ

เอกสารอ้างอิง
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3114665

#Benzac
#วิธีใช้
#ข้อควรระวัง
#รักษาสิวอักเสบ
#รักษาสิวอุดตัน
source

ด่วน ราคาพิเศษ คลิกที่นี่