in

พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา #ภูมิบาลานซ์ ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา โรคข้อเข่าเสื่อม Bim100 รังสิต ดอนเมือง กทม. โทร. 0896253985


#ภูมิสมดุล ดร พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ข้อเข่าเสื่อม Bim100รังสิต ดอนเมือง กรุงเทพ โทร.0896253985
พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา


ยินดีให้คำปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ สนใจติดต่อได้ที่
https://www.bim100perfect.com
Facebook:Healthy Perfect ID LINE: miraclebim Tel.089-6253985 โทร 099-2312915 โทร 061-8544929

source