in

พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา #โรคข้อเข่าเสื่อม #อาการข้อโทร 084 765 1841


#โรคข้อเสื่อม#อาการข้ออักเสบ โทร 084 765 1841
พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา


Research Operation bim (หรือ Apco) หัวหน้าฝ่ายวิจัย ศ.ดร.พิเชฐ วิริยะจิตรา ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.bim100-th17.com #ปรึกษาปัญหาสุขภาพ โทร 084 765 1841 ไลน์ไอดี @ bim100k (อย่าลืมใส่ @ ด้วยนะ) หรือ bim100k .

source