in

ภูมิสมดุลเพื่อสุขภาพ #มะเร็งไม่สมดุล โทร. 082-641-5651


#ภูมิสมดุลโรคมะเร็ง โทร.082-641-5651
ภูมิสมดุลเพื่อสุขภาพ


ศ.นพ. พิเชฐ วิริยะจิตรา นักวิทยาศาสตร์ไทยคนแรกที่คิดค้นวิธีสร้างภูมิคุ้มกันแบบสมดุล ได้แนะนำวิธีสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลกับมะเร็ง (ชุดภูมิคุ้มกันและหยุดการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง ราคา ชุดละ 10,070 บาท/เดือน) “ในร่างกายของเรา ทุกคนมีเซลล์ที่พร้อมจะเป็นเซลล์มะเร็ง หากเซลล์ผิดปกติหรือมีปัจจัยกระตุ้นความผิดปกติ ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายไม่สมดุล แนวความคิดในการปรับสมดุลการดูแลสุขภาพนี้ ได้พัฒนามาจากสาขาการแพทย์ในสาขาภูมิคุ้มกันวิทยา ซึ่งจะทำให้กลไก “ธรรมชาติ” ฟื้นฟูร่างกายได้ด้วยตัวเอง” 20,000-55 พันล้านเม็ดเป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่ที่ธรรมชาติสร้างมาให้เรา เพื่อให้ร่างกายมีความพร้อมในการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ ณ จุดนี้ ศ.นพ. พิเชษฐ์ ผมคิดว่าการสร้างสมดุลของระบบภูมิคุ้มกันเป็นสิ่งสำคัญมากในการเอาชนะไวรัสและโรคต่างๆ จนเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยมากว่า 38 ปี การพัฒนาสารสกัดจากพืชไทย 5 ชนิด “APCOcap” ได้แก่ มังคุด ถั่วเหลือง งาดำ ฝรั่ง และบัวบก ซึ่งเมื่อรวมกับผลแล้วจะเพิ่มระดับภูมิคุ้มกัน ในร่างกายให้กลับมาสมดุล งานวิจัยนี้ถือเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งให้กลับคืนสู่ชีวิตปกติและมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน APCOcap ที่เป็นนวัตกรรมใหม่จะทำหน้าที่เป็นวัคซีนธรรมชาติที่ช่วยกระตุ้นเม็ดเลือดขาว ชนิด Th1, Th17 และ Th9 โดยเฉพาะเซลล์เม็ดเลือดขาว Th17 ถูกกระตุ้นถึง 5 เท่า ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเรากลับสู่สมดุลจนสามารถรับมือกับโรคได้เอง #APCOessence สูตรสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อหยุดการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง จากการทดสอบที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ผู้ที่ใช้ APCO Essence (300 มล.) ทุกวันเป็นเวลา 15 วันติดต่อกันมีเนื้อหา Th1 สูงกว่า Th2 ซึ่งให้ความสามารถในการเพิ่มภูมิคุ้มกันต่อสิ่งแปลกปลอม เช่น เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส และมะเร็ง ในขณะเดียวกันตัวควบคุม T ก็สูงขึ้น ทำให้สามารถควบคุม Th1, Th2 และ Th17 ไม่ให้มากเกินไปและทำให้เกิดปฏิกิริยาแพ้ภูมิตัวเอง ด้วยเหตุผลดังกล่าว ฝา APCO และ APCO Essence ควรใช้ในเวลาที่ต่างกันเพื่อหลีกเลี่ยงการเพิ่มตัวควบคุม T จากการใช้ APCO Essence เพื่อลดปริมาณ Th1 และ Th17 มะเร็ง ความไวต่อภูมิต้านตนเองที่มีอยู่แล้วสามารถลดลงได้โดยประมาณ T regulator ที่เพิ่มขึ้นโดยการใช้ APCO Essence ดังนั้นผู้ป่วยเหล่านี้จึงขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งสองร่วมกัน แต่ห่างกันประมาณ 2 ชม. วิจัย APCO เพิ่มเม็ดเลือดขาว “ต้าน-กำจัด” มะเร็งทุกชนิด ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ โทร 082-6425651 หรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่ “ภูมิบาลานซ์ ขอนแก่น” กรุณาคลิกลิงค์ด้านล่างหรือค้นหา ID “@xbf4007z” ที่ LINE หรือ LINE@ (โปรดใส่ “@”) แล้วเพิ่มเป็นเพื่อน
http://line.me/ti/p/%40xbf4007z .

source