in

ภูมิสมดุล มะเร็ง #มะเร็งปากมดลูกใช้ #ความไม่สมดุลในการจัดการ 095 261 9464


#มะเร็งปากมดลูก ใช้ #ภูมิสมดุล จัดการ 095 261 9464
ภูมิสมดุล มะเร็ง


#การปรับสมดุลการใช้มะเร็งปากมดลูก จากประสบการณ์จริงของผู้ที่เคยมีปัญหามะเร็งปากมดลูกในอดีต เพราะคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทุกปี แต่ครั้งนี้ตรวจพบ คุณหมอค่อนข้างจริงจัง ขอแนะนำให้ใช้กล้องส่องทางไกลต่อ ในขณะนั้นมีการตั้งครรภ์ แต่ยังรักษาไม่หาย จนลูกคลอดโดยผ่าท้องและตรวจ #pep smear ต่อไปอีก 2-3 เดือนต่อมา ตัดสินใจดูงานวิจัยของอาจารย์พิเชษฐ์และเริ่มใช้ #bim100 ภูมิ สมดุลในการจัดการมะเร็ง ไม่นานต้นทุนของมะเร็งก็ลดลงและกลับสู่ชีวิตปกติอีกครั้ง ศูนย์กระจายสินค้า bim100 กรุงเทพฯ-นนทบุรี โทร 092-946-1562,092-696-4912 ID line : wanajung แชทผ่าน Line https://line.me/ti/p/~wanajung ติดตาม Fanpage Phumbalance https://www.facebook.com/healthyyim/
โรคมะเร็ง https://www.facebook.com/bimcancer/
ข้อเข่า https://www.facebook.com/bim100heathyyim/
ข่าวสำหรับสมาชิก https://www.facebook.com/apcofamilybybim/ .

source