in

ภูมิสมดุล bim100 ฺBim100 #PhumBalance Diabetes#01 Center Bim100 ลาดพร้าว บ้านเฮิร์บ กรองเทพ 0852454895


ฺBim100 #ภูมิสมดุล เบาหวาน#01 ศูนย์ บิม100 ลาดพร้าว บ้านสมุนไพรกรงเทพฯ 0852454895
ภูมิสมดุล bim100


เบาหวานคืออะไร? เป็นกลุ่มอาการเมตาบอลิซึมที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานาน น้ำตาลในเลือดสูงทำให้ปัสสาวะบ่อยเพิ่มความกระหายและหิวหากไม่ได้รับการรักษา โรคเบาหวานอาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อน ภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน ได้แก่ ภาวะกรดคีโตนจากเบาหวาน และโคม่าออสโมลาร์สูงที่ไม่ได้เกิดจากคีโตนในปริมาณมาก ภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงในระยะยาว ผู้ป่วยเบาหวานควรระวังโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ไตวาย แผลที่เท้า และตาเสียหาย หรือโรคตาจากเบาหวาน เบาหวานเกิดจากอะไร? โรคเบาหวานเกิดจากตับอ่อนผลิตอินซูลินไม่เพียงพอ หรือเซลล์ในร่างกายไม่ตอบสนองต่ออินซูลินที่ผลิตได้อย่างเหมาะสม อะไรทำให้ปัสสาวะหวาน? น้ำตาลที่ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานโดยการควบคุมของอินซูลิน เมื่ออินซูลินเป็นปัญหาทำให้ไม่สามารถสกัดน้ำตาลได้ จึงมีน้ำตาลตกค้างในกระแสเลือดเป็นจำนวนมาก ไตจึงขับของเสียออกทางปัสสาวะ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ปัสสาวะเป็นเบาหวานชนิดหวาน เบาหวานมีสามประเภทหลัก: เบาหวานชนิดที่ 1 เกิดจากร่างกายผลิตอินซูลินไม่เพียงพอ นี้เคยเรียกว่า “โรคเบาหวานขึ้นอยู่กับอินซูลิน” การขาดอินซูลิน โรคเบาหวานประเภท 2 ความต้านทานต่ออินซูลินเป็นภาวะที่เซลล์ไม่สามารถตอบสนองต่ออินซูลินได้อย่างถูกต้อง เบาหวานชนิดที่ 3 อื่นๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/DFcThT .

source