in

ภูมิสมดุล hiv ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร LIV สำหรับผู้ป่วย #AIDS หรือ #HIV


ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร LIV สำหรับผู้ป่วย#โรคเอดส์ หรือ #ติดเชื้อHIV
ภูมิสมดุล hiv


สอบถาม สั่งซื้อ LIV หรือ APCOcap โทร 081-2951546 LINE ID:ko546 อาหารเสริม LIV (LIVe Happily with HIV) หรือ APCOcap เป็นนวัตกรรมแรกของโลกที่นักวิทยาศาสตร์ไทยสามารถวิจัยและพัฒนาสารต้านเอดส์ที่สกัดจากพืชธรรมชาติ การช่วยให้ผู้ป่วยโรคเอดส์รอดชีวิตจาก LIV ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะเพิ่ม CD4 ซึ่งเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่ตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันต่อร่างกาย LIV ช่วยลดไวรัส HIV โดยการเพิ่ม Th17 ที่ทำหน้าที่เป็นวัคซีนควบคุมการแพร่เชื้อ HIV ลดผลข้างเคียง จากการใช้ยาต้านไวรัส LIV เพื่อป้องกันและยับยั้งการติดเชื้อ LIV ฉวยโอกาสไม่มีผลต่อเซลล์เม็ดเลือดขาว เซลล์เม็ดเลือดแดง และการทำงานของตับและไต การรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีเกี่ยวข้องกับการกำจัดไวรัสเอชไอวีให้หมดสิ้น และเพิ่มระดับ CD4 ให้เป็นปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเพิ่มขึ้นของเซลล์เม็ดเลือดขาว Th17 ซึ่งปัจจุบันเป็นยาต้านไวรัสสามารถลดปริมาณไวรัสเอชไอวีในผู้ติดเชื้อได้จริง แต่อาจมีผลข้างเคียง อย่างไรก็ตาม เมื่อไวรัสเอชไอวีเข้าสู่ร่างกาย จะถูกฝังอยู่ในเซลล์เม็ดเลือดขาว CD4 (Th1+Th2+Th17+Treg) ที่มีหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกัน และจะค่อยๆ ทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาวนั้นก่อนที่จะแพร่กระจาย สู่เซลล์ CD4 ใหม่ ทำให้ภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยลดลงต่ำกว่า 350 เซลล์/ลบ.ม. (คนปกติมีค่า CD4 อยู่ที่ 600-1000 เซลล์/ลบ.ม. ในเลือด) มันอยู่ในเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ทำให้ยากต่อการทำลายเชื้อเอชไอวี ดังนั้นผู้ติดเชื้อจึงมีโอกาสฟื้นตัวได้น้อยมาก CD4 ที่เอชไอวีทำลายมากที่สุดคือ เซลล์เม็ดเลือดขาว Th17 ซึ่งส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันลดลง ผู้ติดเชื้อ HIV จะไม่เสียชีวิตจากเชื้อ HIV โดยตรง แต่จะเสียชีวิตจากการติดเชื้อที่ฉวยโอกาส เช่น เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส เป็นต้น นอกจากนี้ LIV ยังสามารถยับยั้งเอนไซม์ reverse transcriptase และเอนไซม์ protease ที่ไวรัสใช้ในการขยายพันธุ์

source