in

bim รักษา มะเร็ง มะเร็งลำไส้ใหญ่ ระยะไหนตัดทิ้ง | colon cancer when cut off | Bim Nattana


มะเร็งลำไส้ใหญ่ ระยะไหนตัดทิ้ง | colon cancer when cut off | Bim Nattana
bim รักษา มะเร็ง


#มะเร็งลำไส้ใหญ่ ระยะไหน #ตัดทิ้ง | colon #cancer when cut off | Bim Nattana

มะเร็งลำไส้ใหญ่แบ่งเป็น 4 ระยะ
ระยะที่ 1 โรคมะเร็งยังอยู่ในเรื้อเหยื่อบุลำไส้
ระยะที่ 2 โรคมะเร็งทะลุเข้าในชั้นกล้ามเนื้อของลำไส้ทะลุเยื่อหุ้มลำไส้ ลุกลามเข้าเนื้อเยื่อหรืออวัยวะข้างเคียง
ระยะที่ 3 มะเร็งลุกลามเข้าต่อมน้ำเหลืองข้างเคียง
ระยะที่ 4 มะเร็งลุกลามเข้าต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ไกลออกไปหรือลุกลามตามกระแสโลหิตไปยังอวัยวะที่ไกลออกไป เช่น ตับ ปอด หรือกระดูก เป็นต้น

การรักษามี 3 วิธีหลักที่สำคัญ
1. การผ่าตัด
2. การรักสารังสี
3. เคมีบำบัด

อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ

อ้างอิงข้อมูลจาก : หนังสือรู้ทันโรคมะเร็ง

สอบถามข้อมูลเพิ่ม👇🏻
https://www.facebook.com/มุนไพรเพื่อสุขภาพ-328531814498043/

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
Line : https://lin.ee/xyr8NHB

ติดต่องานสปอนเซอร์
https://line.me/ti/p/YjZVbc_Vib

Line : adbim .

source