in

bim100 BIM100 MoonShot APCO’s Thailand Cancer MoonShot 2017 T.098-569-9653


BIM100 MoonShot APCO's Thailand Cancer MoonShot 2017 T.098-569-9653
bim100


รายการสมดุล มิติใหม่แห่งการดูแลสุขภาพ ตอนที่ APCO Thailand Cancer MoonShot 2017 “พบกับบทสัมภาษณ์ผู้เป็นมะเร็งเต้านมมากว่า 10 ปี ที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ Thailand Cancer MoonShot 2017 ของ APCO พบปัญหาก้อนเนื้อ ที่ระเบิดออกมีจุดอ่อนจนต้องใช้วิธีการคลานขึ้นบันได ปัจจุบันผลตรวจเลือดไม่พบมะเร็งเต้านมเลย สุขภาพแข็งแรงเหมือนคนปกติ” ศูนย์บริการ BIM100 80/124 หมู่บ้านเจ้าพระยา 9 บางปะกง ต.เล่น อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี มีปัญหาสุขภาพหรือต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพ สามารถสอบถามเพิ่มเติมและสั่งซื้อสินค้าได้ที่ คุณอัญชลี เกตุสา Phone : 086-777-9101 ,098-569-9653 Line : bim100unshalee Website : http://www.bim100product.com
http://www.bim100icon.com
http://www.bim100channels.com
————————————————– ————————————————– ——– .

source