in

ตัดผมเอง (จะรอดไหมนะ?) | Bamboo BNK48เมื่อภารกิจการตัดผมด้วยตัวเองกลายเป็นคอนเทนท์ มาดูกันว่า จะรอดหรือไม่
หน้าม้าของเธอนั้นจะหายไปไหม ….. มาลุ้นกันดีกว่า #BambooBNK48 #BNK48

====================================

BNK48 Official Facebook :
www.facebook.com/bnk48official

BNK48 Official Twitter :
www.twitter.com/bnk48official

BNK48 Official Instagram :
www.instagram.com/bnk48

BNK48 Official Website :
www.bnk48.com

source