in

“นอกใจ” หนังสือที่ช่วยให้คุณเข้าใจสาเหตุ และเยียวยาความเจ็บเจียนตายได้ดีที่สุด


มาตั้งหัวกระทู้กันก่อน
ฉันจะออกความคิดเห็น

การวางรูปภาพจากสมุดบันทึกไม่สะดวก
ดังนั้นฉันจึงขุดรูปภาพจากโทรศัพท์ของฉันแล้ววาง

อันที่จริง ปีนี้ ฉันตั้งปณิธานว่าปีใหม่จะเคลียร์ “กอง” ให้ได้มากที่สุด และวิธีหนึ่งที่ทำได้คือ ต้องอ่านและทบทวน เลยจะเลือกพันธุ์ทิพย์นี้เป็นเวทีสำหรับรีวิว

ฉันอ่านมันซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่ไม่มีหนังสือเล่มไหนที่ฉันคิดว่าอยากจะทบทวน เพราะบางครั้งการอ่านก็เฉยๆ บางเรื่องก็ยากเกินไป (สำหรับฉัน) ที่จะสรุปรีวิวโดยทำให้มันสมบูรณ์

ได้รับหนังสือ “โกง” ของ ศ.ดร.อุมาภรณ์ ตรังคสมบัติ เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว

โห…อ่านแล้วรู้สึกว่าเล่มนี้เป็นหนังสือความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดที่บรรยายเรื่อง “การโกง” ที่ฉันเคยอ่านมา

อมยิ้ม36

โดยอธิบายสาเหตุ กลไกการนอกใจ สาเหตุของการนอกใจ ทางเลือกและวิธีแก้ไข

ภาษาที่ใช้กระชับ เข้าใจง่าย มีตัวอย่างชัดเจน แต่ละบท แต่ละบท ได้อารมณ์มาก คือ ครบถ้วน ตรงประเด็น อ่านง่าย ใช้ได้จริง อธิบายเหตุผลอย่างละเอียด สบายใจ ให้ ทางเลือกและให้ความหวัง ชีวิตดำเนินไปได้ด้วยดี
ที่จุดสูงสุดคือเรายังเปลี่ยนวิกฤติการนอกใจหรือนอกใจได้ เป็นโอกาสในการปรับความสัมพันธ์ของคุณใหม่
และบางครั้งอะไรก็ตาม หรือแม้แต่ชีวิตแต่งงานที่เคยตายไปแล้ว อาจจะดีกว่าหรือว่าต้องแยกจากกันจริงๆ มีวิธีที่ดีงามและมีอารยะในการแยกทางกับการดูแลและรักษาตัวเอง หรือแม้แต่ลูกๆ ของคุณ

แก้ไขข้อความเมื่ออ่านต่อ ได้ที่นี่