in

พ่อชื่อขึ้นต้นด้วย ม แม่ชื่อขึ้นต้นด้วย ก ลูกเป็นผชชื่ออะไรดีคะ


ฉันกำลังจะมีลูกชายตัวน้อย พ่อฉันชื่อเอ็ม แม่ชื่อเค ลูกนายชื่ออะไร
เธอจะมาปลายเดือนหน้า ฉันต้องการชื่อที่เท่และไม่ซ้ำใคร กลัวน้องจะออกมาตามหลังพี่ที่ตั้งชื่อให้ ฮ่าๆๆๆๆ

.อ่านต่อ ได้ที่นี่