in

ยืดผม ยืดผมหยิกโดยไม่ทำให้รากผมแตก


ยืดผมหยิกฟูให้ตรง โคนไม่หัก
ยืดผม

แก้ผมถาวร 500 ฟรีน้ำหนักผม มัดผมตรงปลายม้วนงอ มัดผมตรงปลาย ดัดผมทรงวอลลุ่ม ติดผมทรงตัวซี แก้ผมบาง ยืดผมตรง
source