in

วัยรุ่นผู้ชาย อายุ14 ผมฟูชี้ตรง


ช่วยด้วย ฉันอายุ 14 แต่ตอนนี้ ขนฟูมาก ไม่เลย แถมขนบางเส้นก็ขึ้นไปคนละทิศละทาง เป็นเพราะผมสระผมทุกวันหรือเปล่า? ถามเพื่อน. เพื่อนบอกว่าการสระผมทุกวันทำให้เส้นผมของคุณเป็นแบบนี้ แล้วจะดูแลผมแบบนี้ยังไงดี? และระหว่างนี้ต้องสระผมวันไหนและกี่วันต่อสัปดาห์คะ?

แก้ไขข้อความเมื่ออ่านต่อ ได้ที่นี่