in

วิธีทำผมลอน 3 เลเวล ใช้แค่ที่หนีบผมอันเดียว


ชวนสาวๆ มาทำผมลวนสวย สไตล์สาวญี่ปุ่น ง่ายๆ แบบ 3 เลเวล 3 ทรงให้เลือก ด้วย “ที่หนีบผม”

ใครอยากสวยแบบไม่ต้องเข้าร้านทำผม เชิญทางนี้เลยจ้า มีวิธีทำผมให้เป็นคลื่น ม้วนลอน 3 สไตล์ แบบง่ายๆ มาแนะนำ

เลเวลที่ 1


ขั้นตอนที่ 1
ม้วนผมเข้าด้านในเป็นรูปเลข 8

ขั้นตอนที่ 2
หนีบลงมาจนถึงปลายผม

ขั้นตอนที่ 3
ใช้มือจัดทรงผม

เลเวลที่ 2

ขั้นตอนที่ 1
ม้วนผมเข้าด้านใน 4 ครั้ง โดยหมุนที่ม้วนเป็นแนวนอนกับแนวตั้งสลับกัน

เลเวลที่ 3

ขั้นตอนที่ 1
แบ่งผมออกเป็นส่วนบนและส่วนล่าง

ขั้นตอนที่ 2
หนีบผมส่วนล่างโดยม้วนปลายออก ปล่อยผมส่วนบนออก

ขั้นตอนที่ 3
หนียผมเป็นรูปตัว S ม้วนเกลียวผม

ขั้นตอนง่ายๆ เพียงเท่านี้ ก็ได้ลอนผมที่สวยดูเป็นธรรมชาติแล้วค่ะ สาวๆ ลองไปฝึกทำดูได้เลย

ชวนสาวๆ มาทำผมลวนสวย สไตล์สาวญี่ปุ่น ง่ายๆ แบบ 3 เลเวล 3 ทรงให้เลือก ด้วย “ที่หนีบผม”

ใครอยากสวยแบบไม่ต้องเข้าร้านทำผม เชิญทางนี้เลยจ้า มีวิธีทำผมให้เป็นคลื่น ม้วนลอน 3 สไตล์ แบบง่ายๆ มาแนะนำ

เลเวลที่ 1


ขั้นตอนที่ 1
ม้วนผมเข้าด้านในเป็นรูปเลข 8

ขั้นตอนที่ 2
หนีบลงมาจนถึงปลายผม

ขั้นตอนที่ 3
ใช้มือจัดทรงผม

เลเวลที่ 2

ขั้นตอนที่ 1
ม้วนผมเข้าด้านใน 4 ครั้ง โดยหมุนที่ม้วนเป็นแนวนอนกับแนวตั้งสลับกัน

เลเวลที่ 3

ขั้นตอนที่ 1
แบ่งผมออกเป็นส่วนบนและส่วนล่าง

ขั้นตอนที่ 2
หนีบผมส่วนล่างโดยม้วนปลายออก ปล่อยผมส่วนบนออก

ขั้นตอนที่ 3
หนียผมเป็นรูปตัว S ม้วนเกลียวผม

ขั้นตอนง่ายๆ เพียงเท่านี้ ก็ได้ลอนผมที่สวยดูเป็นธรรมชาติแล้วค่ะ สาวๆ ลองไปฝึกทำดูได้เลยSource link