in

แต่งงานมา 13 ปี มีเซ็กส์ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ไม่น้อยไป


ฉันอายุ 31 ปี แต่งงานมาแล้ว 13 ปี รวม 15 ปีก่อนแต่งงาน และมีลูกหนึ่งคน ตอนท้องลูกคนแรกนอนแค่ครั้งเดียว แต่หลังคลอดกินยาคุมมาประมาณ 2 ปีเลิกกินแล้ว ฉันใช้วิธีคุมกำเนิดฉุกเฉิน แต่ถ้าสามีของฉันต้องการปล่อยในเวลากลางคืนฉันก็กินยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน ไม่ได้ท้องค่ะ แต่ประจำเดือนมาแบบข้ามไป บางเดือนมา 2 รอบ บางเดือนก็หายไป 2-3 เดือนแล้วกลับมาใหม่ แต่ตอนนี้ประจำเดือนกำลังจะมา ครั้งสุดท้ายคือ 04/06/18, 08/10/61 สามีของฉันปล่อยยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน วันที่ 20/8/18 ออกอีกแล้วแต่ไม่ได้กินยา วันที่ 24/8/61 ฉันอยากจะปล่อยอีกครั้งเพราะว่าฉันถอดมันออกเหนือสามีไม่ได้ โดยสรุปเราใช้เวลาประมาณ 10 เดือนในหนึ่งเดือน น้อยเกินไปหรือมากเกินไปสำหรับคู่รักที่ทานอาหารเป็นเวลานาน
และเราตั้งครรภ์แล้ว ลึกๆแล้วฉันต้องการลูกสาวอีกคน

.อ่านต่อ ได้ที่นี่