in

how to วิธีจีบผู้หญิง


ฉันชอบพนักงานร้านอาหารน้ำ (อินทนิล)
เราไปร้านซื้อน้ำบ่อยจนเขาจำหน้าเราได้ แต่ไม่ค่อยได้คุยกันเลย ยกเว้นตอนสั่งน้ำ
ฉันไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นการสนทนาอย่างไรในฐานะคนที่ไม่ค่อยคุยกับคนอื่นที่ไม่คุ้นเคย ฉันต้องการเริ่มทักทายเริ่มพูดคุย
อายอายอ่านต่อ ได้ที่นี่