in

การให้บริการ ค่าแรง ศูนย์ ฟอร์ด คิดแบบไหน


ศูนย์บริการฟอร์ดคิดอย่างไร?
1. รถเสียชีวิตก่อนถึงศูนย์ฟอร์ด ประมาณ 2-300 เมตร ศูนย์ฯ ชาร์จ 1 ชม.
2.อะไหล่ศูนย์ตีซ่อมเปลี่ยนเกือบทุกชิ้น (ทักษะศูนย์คุณภาพต้องประมาณนี้ใช่ไหมครับ)
3. ถอดประกอบ คิด 2 แรง (คันนี้พอรับได้ **แต่ออกไปดูรถเข้ารับบริการไม่มีรถเข้าศูนย์เลย อันนี้ผมว่าศูนย์ไม่มีบริการเลย )
** #ศูนย์ดีน่าจะแค่อะไหล่ ที่มีคุณภาพ แค่นั้นเอง นอกนั้นจากเด็กฝึกงาน ช่างสาขาไหนก็เข้ามาได้อ่านต่อ ได้ที่นี่