in

นิสสันมาร์ช


ฉันเพิ่งซื้อนิสสันมาร์ช แต่ได้ข่าวว่านิสสันจะหยุดทำการตลาดรุ่นนี้แล้ว อะไหล่จะหายากไหม? ฉันควรไปที่ศูนย์เมื่อมีปัญหาหรือไม่?อ่านต่อ ได้ที่นี่

in

นิสสันมาร์ช


ฉันเพิ่งซื้อนิสสันมาร์ช แต่ได้ข่าวว่านิสสันจะหยุดทำการตลาดรุ่นนี้แล้ว อะไหล่จะหายากไหม? ฉันควรไปที่ศูนย์เมื่อมีปัญหาหรือไม่?อ่านต่อ ได้ที่นี่