in

พบกล้องหน้ารถยนต์ถูกทิ้งริมถนน เปิดดู เจอคลิปรถเก๋งชนมอเตอร์ไซค์ ตายคาที่พบกล้องหน้ารถยนต์ถูกทิ้งริมถนน เปิดดู เจอคลิปรถเก๋งชนมอเตอร์ไซค์ ตายคาที่

source