in

รถ 10 ล้อ ยาง 10.00-20 ทุกล้อ จะเปลี่ยนยางเฉพาะล้อหน้าเป็นยางเรเดียล 11R22.5 ได้ไหมครับ


ปกติผมใช้ยาง 10.00-20 ทุกล้อครับ แต่ต้องการเปลี่ยนยางเฉพาะล้อหน้าเป็นยางเรเดียลแบบไม่มียางใน ซึ่งต้องเปลี่ยนทั้งกระทะและต้องใช้ยาง 11R22.5
ใช้ได้ไหม ความสูงของยางมีความสำคัญหรือไม่?อ่านต่อ ได้ที่นี่