in

อาชีพใหม่ในอนาคตหากคนใช้รถไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น


ตอนนี้ฉันเป็นช่างยนต์ที่ดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ เช่นฝาสูบของบล็อกเครื่องยนต์ที่ใช้สำหรับน้ำมันเป็นเชื้อเพลิง หากในอนาคตผู้คนจำนวนมากเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้า ยานพาหนะที่ใช้ระบบเครื่องยนต์เบนซินน้อย งานบำรุงรักษาเครื่องยนต์ก็จะลดลงด้วย อยากทราบว่าอาชีพอะไรจะมาจากรถยนต์ไฟฟ้า .

แก้ไขข้อความเมื่ออ่านต่อ ได้ที่นี่