in

กาแฟ ส ตา ร์ บั ค 10 เรื่องจริงของสตาร์บัคส์ที่คุณอาจไม่รู้ ~ ตอนที่ 2


10 เรื่องจริงของ Starbucks (สตาร์บัคส์) ที่คุณอาจไม่เคยรู้ ~ ภาค 2
กาแฟ ส ตา ร์ บั ค

คุณคงรู้จักสตาร์บัคส์ (Starbucks) แบรนด์กาแฟที่เป็นที่รู้จัก และเป็นที่นิยมไปทั่วโลก และวันนี้เราจะพาคุณไปดูข้อเท็จจริง 10 ประการของ Starbucks ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน Part 2 #Starbucks #Starbucks True story # 10 : Starbucks (Starbucks) Containers True story #9 : Starbucks Ski-Thru True story #8 : Starbucks (Starbucks) ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรื่องจริง #7 : Starbucks Summer Game เรื่องจริง อันดับ 6 : Starbucks (Starbucks) Butterbeer True story หมายเลข 5: Starbucks (Starbucks) แก้วนี้ของใคร? เรื่องจริง #4: Starbucks (Starbucks) ยืมเงินจากลูกค้า เรื่องจริง #3 : ความลับ Starbucks (Starbucks) เรื่องจริง #2 : Starbucks (Starbucks) ตั้งชื่อผิด เรื่องจริงที่ 1: Starbucks (Starbucks) รายได้ Bucks)
source