in

ชนิด กาแฟ เครื่องคั่วกาแฟแบบพิเศษพร้อมกาแฟพิเศษ Ep.58 Him Coffee กระบวนการพิเศษเฉพาะสำหรับลูกค้า


คั่วกาแฟพิเศษ กับกาแฟชนิดพิเศษ Ep.58 Him Coffee spacial process, made to order for customers.
ชนิด กาแฟ

Him Coffee Farmer & Roster กาแฟชั้นดี กาแฟคุณภาพ กาแฟเมืองปาน จังหวัดลำปาง “เราตั้งใจทำเพื่อคุณภาพเพื่อคุณ” ติดต่อสอบถาม โทร. 088-443 5266 คุณเบ็น Email : meijiben@gmail.com เราคือเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟและแปรรูปกาแฟอาราบิก้า 100% กาแฟถั่วเขียวคุณภาพสูง กาแฟของฉันคือต้นทางเดียวในอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง จากภาคเหนือของประเทศไทย พื้นที่ปลูกกาแฟของเราสูงถึง 700 – 1300 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล Contact us : +66 88-443-5266 Update real time : beeverpicture Update fanpage : fb,Him coffee story อัพเดทกิจกรรม : FB, Sakda Beever Phoka Update กิจกรรม : Youtube channel, My road My coffee
source