in

ด ริ ป กาแฟ Cold Drip กาแฟดริปเย็นจากสุขนิยม ตราด


Cold Drip กาแฟดริปเย็นจากสุขนิยม จ.ตราด
ด ริ ป กาแฟ

กาแฟดริปเย็นของทางร้านจะหยดลงบนน้ำแข็งและเสิร์ฟพร้อมไอซ์บอลล์เพื่อให้เย็น และน้ำแข็งละลายช้า ไม่ทำให้เสียรสชาติของกาแฟ
source