in

ร้าน กาแฟ ร้านกาแฟเมืองตรังราคาหลักสิบ…วิวหลักล้าน!


ร้านกาแฟตรังราคาหลักสิบ…วิวหลักล้าน!
ร้าน กาแฟ

เนชั่นทีวีพาไปชมตัวอย่างคนสู้ชีวิต อ.สิเกา จ.ตรัง เคยเป็นพ่อค้าผลไม้ แต่ได้นำนาข้าว 6 ไร่ไปปลูกข้าวในถิ่นจนเหลือง พร้อมเปิดร้านชากาแฟกลางทุ่งนาราคาหลักสิบแต่วิวหลักล้าน แค่เดือนเดียวผลตอบรับเกินเป้า .
source