in

ร้าน กาแฟ ใน สวน “สวนอรุณบูรพา” ร้านกาแฟชิคๆ กลางสวนทุเรียน หน้าวัดเขาสุกิม


“สวนอรุณบูรพา” ร้านกาแฟสุดชิค กลางสวนทุเรียน หน้าวัดเขาสุกิม
ร้าน กาแฟ ใน สวน

วันนี้พ่อเอ๋พาเที่ยวสวน ร้านกาแฟชิคๆ กลางสวนทุเรียน ต้องบอกว่าเป็นร้านอาหารที่อร่อยมาก เค้กอร่อยมาก
source