in

เครื่อง ชง กาแฟ #ซ่อมเครื่องชงกาแฟนนทบุรี ⚒La marzocco Strada EP custom 🛠🔩overhal and clean the scale


#ซ่อมเครื่องชงกาแฟนนทบุรี ⚒La marzocco Strada EP custom 🛠🔩overhalและล้างตะกรัน
เครื่อง ชง กาแฟ

เราควรทำความสะอาดตะกรันและยกเครื่องเมื่อใด เจ้าของเครื่องชงกาแฟควรรู้ การล้างตะกรันคืออะไร? จำเป็นหรือไม่? การล้างตะกรันใช้เวลากี่ปี? ขั้นแรกให้สังเกตปริมาณการชงที่ใช้มาก ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ใช้ในเครื่องชงกาแฟ ควรเรียกช่างมาตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ 4 ครั้ง ให้ช่างตรวจสภาพเครื่อง ประเมินสภาพ สอบถามข้อมูล ปรึกษา 0928410370 ไลน์ nor1506 ดีคะhttps://www.facebook.com/584373248649759/posts/763549780732104/ .
source