in

คอ ล ลา เจน คือ Boot คอลลาเจนที่หน้า ใช้ 5 เทคนิคนี้


Boot คอลลาเจนที่หน้า ใช้ 5 เทคนิคนี้
คอ ล ลา เจน คือ

Boot คอลลาเจนที่หน้า ใช้ 5 เทคนิคนี้

คลิปยาสิวทำให้หน้าเด็กใช้ยังไงให้รอด
(ยากลุ่ม Retinoids: retinoic acid
ชื่อ ยา Tretinoin ฝ
คำเตือน ต้องดูคลิปนี้ก่อนใช้นะคะ

https://youtu.be/HdvunVhBVQE

#คอลลาเจน #หน้าใส #ชะลอวัย
source