in

คอ ล ลา เจน ใน เซ เว่ น ทบทวน!! ขนมฮาลาล (ฮาลาล) ในเซเว่น ep.2


รีวิว!! ขนมที่มีตราฮาลาล (Halal) ในเซเว่น ep.2
คอ ล ลา เจน ใน เซ เว่ น

นั่งชมวิวขนมเซเว่นกับป้ายฮาลาล
source