in

คอ ล ลา เจน ไตร เป ป ไท ด์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตรา ดีดี คอลลาเจน


ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตรา ดีดี คอลลาเจน
คอ ล ลา เจน ไตร เป ป ไท ด์

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตรา ดีดี เป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์ 100 % ซึ่งร่างกายจะดูดซึมไปใช้ได้ทันที ทำให้รับประทานง่ายและหากทานคู่กับวิตามินซีจะยิ่งช่วยในการดูดซึมได้เร็วขึ้น.
source