in

คอ ล ลา เจน ไตร เป ป ไท ด์ Girl Boss Supreme Collagen V3 15 วิ


Girl Boss Supreme Collagen V3 15 วิ
คอ ล ลา เจน ไตร เป ป ไท ด์

… ชนิด อุดมไปด้วยวิตามินบี1, วิตามินบี2, วิตามินอี และวิตามินซี อีกทั้งยัง ผสาน 3 คอลลาเจนในสูตร ได้แก่ คอลลาเจน เปปไทด์, คอลลาเจน ไดเปปไทด์, และคอลลาเจน ไตรเปปไทด์ …
source