in

เพียว คอ ล ลา เจน puricas สูตรเก่า vs สูตรใหม่ puricas ขั้นสูง เลือดมังกร puricas


puricas สูตรเก่า vs สูตรใหม่ puricas advanced เพียวริก้าส์ เลือดมังกร
เพียว คอ ล ลา เจน

Puricas dragon blood scar ออกเวอร์ชั่นใหม่แล้ว มาเปรียบเทียบกันว่ามันต่างกันอย่างไร
source