in

collagen เกรซ เดย์ มารีน คอลลาเจน


Grace Day Marine Collagen
collagen

ประกอบด้วย Hydrolyzed Collagen / ป้องกันผิวแห้ง ความมีชีวิตชีวา ส่องแสง. ให้ความชุ่มชื้น ผิวผ่อนคลาย ความยืดหยุ่นของผิว
source