in

ตัด ขน สุนัข โชว์กรูมมิ่งสุนัข โดย ณัฐชาญ สงวนทรัพย์ ผู้ดูแลและช่างตัดขน พุดเดิ้ล ขอนแก่น ตู้ปลา สัตว์เลี้ยง แฟร์ 2019


โชว์ตัดแต่งขนสุนัขโดย คุณณัฐชาญ สงวนทรัพย์ แฮนเลอร์และกรูมเมอร์พูดเดิ้ล งานขอนแก่นปลาตู้เพ็ทแฟร์2019
ตัด ขน สุนัข

โชว์ตัดแต่งขนสุนัข โดย คุณณัฐจันทร์ สงวนทรัพย์ ผู้ดูแลและช่างตัดแต่งขน ที่ 1 ของประเทศไทย มาแสดงที่งานตู้ปลาขอนแก่น 2019 วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ให้กับลูกค้า ได้รวบรวมความรู้และประสบการณ์การดูแลเอาใจใส่ในการเลี้ยงสุนัขให้ถูกวิธีแล้วนำมาโชว์ในงาน #ขอนแก่นตู้ปลาเพ็ทแฟร์
source