in

หนูยิ้มหนูแย้ม เลี้ยงน้องหมาตัวใหม่ เดินได้เห่าได้แม่ปุ๋ยซื้อของเล่นใหม่ให้หนูยิ้มหนูแย้ม เลี้ยงน้องหมาตัวใหม่ เดินได้เห่าได้ เป็นตุ๊กตาหมาบังคับ ที่หนูยิ้มหนูแย้มเคยมีตอนเด็กๆ โตมาก็ยังชอบอยู่เลย

source