in

หมา ชิ วา ว่า น้องหมาไหว้ขอทาน หมาขี้อ้อน #ชิวาวาอ้วน


น้องหมาไหว้ขอกิน หมาขี้อ้อน#กี้ชิวาว่าอ้วน
หมา ชิ วา ว่า

#หมาหวายเก่ง #หมากเก่ง หมาไหว้ขออาหาร สุนัขกำลังขอทาน เรื่องกินไว้ใจฉัน คุณสามารถกินทุกอย่าง ฉันไม่เคยรู้จักคำว่าเต็ม #คี ชิวาว่าอ้วน
source