in

หมา ไซ บี เรี่ย น น้องไซบีเรียน ซนมาก!!!!


น้องไซบีเรียน ซนมาก !!!!
หมา ไซ บี เรี่ย น

ไซบีเรียนเกือบทั้งหมดเป็นพวกอินดี้ เขาเห็นแก่ตัวมาก ควบคุมยาก แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาสอนไม่ได้ กำหนดจังหวะการสอนให้อยู่ในจุดที่สุนัขจดจ่ออยู่กับเจ้าของ สุนัขจะซนน้อยลงเพราะไซบีเรียนจะสนใจเรามากขึ้นและอยู่นิ่งๆ ทำให้ง่ายต่อการควบคุมและสื่อสาร #ไซบีเรียน #ครูเพโทเอซิส #สอนหมา
source