in

ละครไทยมากกว่า 77 เรื่อง : ในปี 2563 จะไปชิงนาฎราช ปีนี้มั้ย เอาดีดี ทำไมข่าวเงียบมาก จะว่ารีรันเยอะ แต่ละครใหม่ก็เพียบ

อยากเป็นดารา

ช่อง GMM25 : 8 เรื่อง
ช่อง 8 : 7 เรื่อง
Channel One31 : 15 เรื่อง
ช่อง 3 : 17 เรื่อง
ช่อง 7 : 30 เรื่อง
ทำได้ดี. Natraj จัดให้ทางออนไลน์ ของรางวัลมีค่ามาก

.อ่านต่อ ได้ที่นี่