in

ใครพอจะจำโฆษณานมวัว ที่พูดว่า “วัวไม่โกหกคนอยู่แล้ว” ได้มั่งครับ

อยากเป็นดารา

สวัสดี ใครจำโฆษณานมวัวได้บ้าง? ที่กล่าวว่า “วัวไม่โกหกคนอีกต่อไป”
วัวกำลังมาสัมภาษณ์งาน แล้วมีประโยคหนึ่งที่วัวตอบว่า “วัวไม่โกหกคนแล้ว”
โฆษณานี้โฆษณานมวัวยี่ห้ออะไรคะ?

.อ่านต่อ ได้ที่นี่