in

กระ เพรา หมู สับ ผัดกระเพราหมูสับ #ผัดกระเพรา #หมูสับ


ผัดกระเพราหมูสับ#ผัดกระเพรา#หมูสับ
กระ เพรา หมู สับ

ผัดกระเพราหมูสับ. ทำเมนูวันหยุดอร่อยทุกครั้งที่ทำ @ช่องดีดีฟาร์ม
source