in

กระ เพรา หมู สับ ผัดกะเพราหมูสับ # ข้าวโพดฝักอ่อน # ถั่วฝักยาว


ผัดกระเพราหมูสับ # ข้าวโพดอ่อน # ถั่วฝักยาว
กระ เพรา หมู สับ

ผัดกระเพราหมูสับ ข้าวโพดฝักอ่อน ถั่วฝักยาว
source