in

ดองไข่เค็มด้วยกระชายไข่แดงเปลี่ยนเป็นสีดำ ทานได้ไหม


จากหัวข้อข้างบนที่บอกไปคือเราทำโครงงานทดลองคือการดองไข่เค็มกับสมุนไพรต้านโควิด 4 สูตร คือ 1.ฟ้าทะไลจู 2.ขิง 3.ขมิ้น 4.กระชาย แล้วปัญหาคือ 3 สูตรแรก ไข่แดงปกติทุกอย่าง แต่ในสูตร 4 ไข่แดงจะเปลี่ยนเป็นสีดำ แต่ก็ไม่ได้แย่ เลยอยากถามผู้รู้ จะกินได้หรือไม่ได้อันตรายหรือไม่?อ่านต่อ ได้ที่นี่