in

อยากขาย กาแฟ ที่บ้านไม่มีหน้าร้าน ผ่าน ไลน์แมน ฯลฯ


ขออนุญาติสอบถามครับ. มีความคิดจะขายน้ำต้ม กาแฟ ขนมปังปิ้ง แต่ไม่มีหน้าร้าน ขายผ่าน Lyman, Robin Hood, Gap ฯลฯ
1. เราต้องยื่นภาษีหรือไม่?
2. ฉันต้องลงทะเบียนการค้าหรือไม่?
🙏 ไม่รู้จริงๆ ขอขอบคุณ.อ่านต่อ ได้ที่นี่