in

อยากเป็นคนปั้นซูชิ ตามร้านอาหารค่ะ


ขอสอบถามผู้รู้วิธีเริ่มต้นหน่อยค่ะ ไปโรงเรียนหรือป่าว เขาเริ่มต้นอย่างไรอ่านต่อ ได้ที่นี่