in

"เมนูอาหารกักตัว ฉบับเด็กหอ" ตอน : พิซซ่าญี่ปุ่นเพื่อสุขภาพแนะนำสินค้าร้านเกษตร มช.
“เมนูอาหารกักตัว ฉบับเด็กหอ” ตอน : พิซซ่าญี่ปุ่นเพื่อสุขภาพ
ดำเนินรายการโดยนางสาวบุษรินทร์ ชัยสุ ผู้จัดการร้าน CMU steak and coffee
และนางสาวมีนาภรณ์ ทองคำบรรจง นักศึกษาฝึกงานร้าน CMU steak and coffee

source