in

ไข่ตุ๋นไมโครเวฟ ทำง่ายๆเพียง5นาที | Easy Steamed Egg By Microwave – รายการอะไรก็ได้ EP2รายการ”อะไรก็ได้”เป็นรายการที่จะนำเสนออาหารง่ายๆจากวัตถุดิบที่หาได้ง่าย มีจุดรวมคือไข่ไก่ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มักจะมีติดบ้านไว้ทุกบ้าน จึงเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิท19ที่ทุกคนจำเป็นต้องอยู่บ้านเพื่อกักกันเชื้อไม่ให้มีการแพร่กระจายมากขึ้นจึงไม่สามารถหาวัตถุดิบอื่นๆได้ เมนูอาหารที่พวกเราจะนำเสนอจึงเหมาะสมกับผู้ที่ต้องอยู่กับบ้านและอยากเริ่มทำอาหารง่ายๆ
ในEP2นี่พวกเราขอนำเสนอเมนูไข่ตุ๋นไมโครเวฟ เมนูง่ายๆใช้วัตถุดิบและอุปกรณ์ไม่กี่ชนิด ใครๆก็ทำได้ อยู่หอก็ทำได้

source