in

Line@ การสร้าง QR Code เพื่อให้ลูกค้า Scan เพื่อให้ได้รับคูปอง


ทุกอย่างถูกสร้างขึ้นโดยปล่อยให้รหัส QR ที่ไม่ได้อยู่ในคำสั่งแชร์
ใครทราบวิธีช่วยแนะนำทีครับ.
วิธีการพื้นฐานที่ใช้คือการทักทายลูกค้า
แล้วแจกคูปองตามข้อความที่เข้ามา

ต้องการให้ลูกค้าสามารถสแกนจากหน้าเคาน์เตอร์อ่านต่อ ได้ที่นี่