in

คำว่า ” fiel ” ภาษาอังกฤษอ่านว่ายังไง ?


ฉันจะตั้งชื่อตัวละครในเกมว่า “ราฟเฟล” แต่ฉันไม่แน่ใจว่ามันออกเสียงยังไง ฉันพยายามให้ Google พูดแล้วก็ยังสับสนอยู่ ไม่รู้ว่าอ่านว่าตกหรือเปล่า ㅠ ㅅ ㅠอ่านต่อ ได้ที่นี่