in

ถ้าออกทองก่อนการันตี อันนี้ถือว่าใช้การันตีไปยังคะ


คือเรามีประกันให้เก็บอีกอันแต่เราสุ่มกดสุ่มไปแค่ 1 ม้วนก็หมดทองแล้ว เราหมดประกันแล้วหรือยัง?อ่านต่อ ได้ที่นี่